Sponsor


Partner


Główny Partner RadiowyGłówny Patron InternetowyStrategiczny
Partner TelewizyjnyPatroni Medialni

Partner Wydarzenia

Skład Kapituły

Kapituła I plebiscytu dla dziennikarzy motoryzacyjnych Trade Press Award

Organizatorzy plebiscytu Trade Press Award – STM i Grupa MTP wybrali Kapitułę, która oceni zgłoszenia dziennikarzy motoryzacyjnych. W skład Kapituły weszły następujące osoby:

• dr inż. Jan Filipczyk - prodziekan Wydziału Transportu Politechniki Śląskiej,

• Tomasz Kobierski - Wiceprezes Zarządu Grupy MTP,

• prof. dr hab. inż Jacek Pielecha z Politechniki Poznańskiej,

• dr inż. Rafał Sosnowski - Prezes Zarządu STMu,

• dr hab. inż. Marcin Ślęzak, prof. ITS - Dyrektor ITS

Członkowie Kapituły zadecydowali, że jej przewodniczącym będzie dr inż. Rafał Sosnowski, a zastępcą przewodniczącego – Tomasz Kobierski.

Kapituła będzie oceniać dorobek zgłoszonych dziennikarzy w następujących 6 kategoriach:

• Dziennikarz roku (za całokształt pracy)

• Felieton roku

• Reportaż roku

• Test roku

• Diagnostyka i naprawy

• Aftermarket

Obecnie członkowie Kapituły pracują nad wyłonieniem po 3 nominowanych, którzy przejdą do II etapu plebiscytu. Ocenie podlega jakość zaproponowanych treści, sposób wpisania się we współczesną problematykę branży motoryzacyjnej, nowatorskie podejście do prezentowanego tematu.

[ Wstecz ]
Współpraca Medialna